Transport

 • - Prevozi različnih nevarnih snovi v vozilih pod ponjavami po pogojih mednarodne konvencije ADR
 • - Izvajanje in organiziranje kopenskih cestnih prevozov
 • - Organizacija distribucije
 • - Prevzem in odgovornost celotne organizacije transporta blaga
 • - Zavarovanje tovora po CMR konvenciji
 • - Sledenje vozil
 • - Svetovanje

Vrste prevozov

 • - Klasični prevozi od 1 do 36 EUP
 • - Zbirni prevozi
 • - Prevozi nevarnih snovi


 • HLS d.o.o.
 • PE Maribor
 • Zagrebška c. 100
 • Maribor
 • 2000 Maribor
 • SI65328779

 • (+386)026240240
 • ph@hls.si